User login

شذرات الروح

إلچ وبس إلچ
ألملم شذرات روحي
وأضمچ بلب العين
وأسد عليج جفن الراح
ونلعب لعب آنه‌ وياچ
وندگ الراح ويه الراح

راحت الچانت إلي شذرة روح
ورويحتهه بنص العين والراح
و شيفيد الشذر والروح لو راحت
من چانت إلي مَن وسلوة من راح

إهناك ادور إعله شذراتچ
وإهنا أدور إعله بقايا الروح والراح
تگلي إرويحتي هوٌنْ تراهي راحت
من چانت إلك سلوة وحب وراح

إشلون ألملم بقايا الروح
وانه إرويحتي راحت ويه الراح
راحت وروٌحت إرويحتي وياهه
وما تصير الروح إلي
بعد اليوم مسك و راح

خل تسحن ارويحتي إبراض
وخل تسحن الراحت إعل الراح
يا حب ويا حبيب الما سحنتٌه الروح
وسوت رويحته أنعم من نسيم الراح

الله يا زمن تراهي گضيت آنه
وصفيت بطرگ النفسْ والراح
بلا فكر وبلا روح ظليت
من راوحت ومن راحتي راح

ضياء السورملي - لندن
kadhem@hotmail.com